HTML

HTML (HyperText Markup Language – език за обозначаване на свръх-текст)  е описателен език, който задава строежа на уебстраниците.

Кратка история

През 1990, като част от неговата визия за световна мрежа, Тим Бърнърс-Лий дава определение за понятието хипертекст, което формализира през следващата година чрез обозначителен език, основаващ се най-вече на SGML. IETF започват формално спецификацията на HTML през 1993 и след няколко чернови, през 1995 издават версия 2.0. През 1994 Бърнърс-Лий основава W3C, за да разработва Уеб. През 1996 W3C поема работата по HTML и година по-късно обнародва Препоръката за HTML 3.2. HTML 4.0 е издаден през 1999 и става стандарт по ISO през 2000.

По онова време W3C почти изоставя HTML за сметка на XHTML, призовавайки за създаването на независима група, наречена WHATWG. WHATWG се създава през 2004. Благодарение на тях работата по HTML5 продължава. Двете организации издават първата чернова през 2008, а пълния стандарт – през 2014.

Понятие и правопис

Един документ на HTML предтавлява обикновен текст, съставен от елементи. Елементите се ограждат с отварящи и затварящи тагове. Всеки таг започва с отварящи и завършва със затварящи ъглови скоби (<>). Съществуват няколко празни (void)  тагове, които не могат да обграждат никакъв текст, например <img>.

Можете да разширявате таговете в HTML посредством атрибути. Атрибутите предоставят повече данни за браузъра и така влияят върху начина, по който елементът се изобразява.

Detail of the structure of an HTML element

Файл, съдържащ HTML обикновено се записва с разширение .htm или .html. Файлът се предоставя от сървър, и може да се разглежда с помощта на всякакъв мрежов четец.

Научете повече

Общи знания

  • HTML в Уикипедия

Да научим HTML

Технически справочник