<i>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

 HTML елементът <i> представя част от текст, която трябва да изпъкне поради някаква причина - технически термин, фраза на чужд език или мисли на героя. Обикновено се изобразява в курсив.

Content categories Flow content, phrasing content, palpable content.
Permitted content Phrasing content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents Any element that accepts phrasing content.
Permitted ARIA roles Any
DOM interface HTMLElement Up to Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclusive, Firefox implements the HTMLSpanElement interface for this element.

Атрибути

Елементът използва само глобални атрибути.

Пример

<p>The Latin phrase <i class="latin">Veni, vidi, vici</i> is often
mentioned in music, art, and literature.</p>

Изход

The Latin phrase Veni, vidi, vici is often mentioned in music, art, and literature.

Бележки

В по-ранните версии на HTML спецификациите, тагът <i> е бил просто елемент за изобразяване на текст в курсив, така както тагът <b> е бил използван за изобразяване на текст с удебелени букви. Това вече не е валидно, защото тези тагове сега задават семантичното значение, а не типографското представяне. Тагът <i> трябва да представя част от текст с различно семантично значение и типичното му типографско изобразяване е текст в курсив. Това означава, че браузърът обикновено изобразява съдържанието на този таг в курсив, въпреки че по дефиниция не се изисква да е така.

Използвайте този елемент, само когато няма друг по-подходящ семантичен елемент. Примерно:

  • Използвайте <em>, за да наблегнете или подчертаете.
  • Използвайте <strong>, за да обозначите важен текст.
  • Използвайте <mark>, за да обозначите свързаност.
  • Използвайте <cite>, за да маркирате име на творба-книга, пиеса или песен.
  • Използвайте <dfn>, за да маркирате дефиниция на термин.

Добра идея е да се използва атрибута class, за да се представи причината за употребата на елемента. По този начин, ако на по-късен етап се наложи промяна при визуализирането, може да се направи избирателно чрез style sheets.

Спецификации

Спецификация Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of '<i>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<i>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<b>' in that specification.
Recommendation  

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
iChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Вижте също