Last-Modified

Полето от заглавието на отговора по HTTP  Last-Modified (Последно-Променен) съдържа датата и времето, когато за последно според сървъра е променян източника. То се използва за определяне дали даден източник (получен или съхраняван) е същият. Тази заглавка не може да определи състоянието на източника със същата точност като ETag и се използва при липса на по-добър начин. Условните заявки, съдържащи заглавките If-Modified-Since или If-Unmodified-Since използват това поле.

Тип заглавка Response header
Forbidden header name не
CORS-safelisted response-header да

Правопис

Last-Modified: <име-на-деня>, <ден> <месец> <година> <час>:<минута>:<секунда> GMT

Подробни указания

<име-на-деня>
Един от "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", или "Sun" (главни и малки имат значение).
<ден>
двуцифрена дата, например "04" или "23".
<месец>
Един от "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" (главни и малки имат значение).
<година>
четирицифрено число, например "1990" или "2016".
<час>
двуцифрено число, например "09" или "23".
<минута>
двуцифрено число, например "04" или "59".
<секунда>
двуцифрено число, например "04" или "59".
GMT

Средно време по Гринуич. Датите в HTTP се изразяват винаги в GMT, никога в местно време.

Примери

Last-Modified: Wed, 21 Oct 2015 07:28:00 GMT 

Спецификации

Спецификация Заглавие
RFC 7232, section 2.2: Last-Modified Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Last-ModifiedChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Вижте също