100 Continue

Уведомяващият код за състояние на отговора в HTTP 100 Continue указва, че всичко досега е наред и клиентът може да продължи или да спре, ако е приключил със заявката.

За да бъде накаран сървърът да провери полетата от заглавието на заявката, клиентът трябва да изпрати  Expect: 100-continue като заглавка в първоначалната си заявка и да получи код за състояние  100 Continue  в отговор, преди да продължи с изпращането на тялото на заявката.

Състояние

100 Continue

Спецификации

Specification Title
RFC 7231, section 6.2.1: 100 Continue Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
100Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also