Archived Mozilla and build documentation

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

These articles are archived, obsolete documents about Mozilla, Gecko, and the process of building Mozilla projects.

Creació d'un microsumari
Un generador de microsumaris és un conjunt d'instruccions per a crear un microsumari a partir del contingut d'una pàgina. Les pàgines web poden fer referència als generadors a través d'elements <link rel="microsummary"> en llurs elements de capçalera <head>. Els generadors també poden baixar-se i instaŀlar-se de forma independent pels usuaris si aquests inclouen una llista de les pàgines a les quals s'apliquen.
XULRunner