XUL Tutorial

 

Aquest tutorial descriu XUL, el llenguatge d'interfície d'usuari en XML. Aquest, ha sigut creat per l'aplicació Mozilla i s'utilitza per descriure tota la seva interfície.

Introducció
Simple Elements
The Box Model
More Layout Elements
Toolbars and Menus
Events and Scripts
Document Object Model
Trees
RDF and Templates
Skins and Locales
Bindings
Specialized Window Types
Installation

This XUL tutorial was originally created by Neil Deakin. He has graciously given us permission to use it as part of the MDC.

Original Document Information
  • Author: Neil Deakin
  • Copyright Information: © 1999-2005 XULPlanet.com

Interwiki Language Links