MDN wants to learn about developers like you: https://www.surveygizmo.com/s3/5171903/MDN-Learn-Section-Survey-Recruiter-Pathway

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

CSS s'utilitza per a l'estil i disseny de pàgines web - per exemple, per a modificar la font, el color, la mida i l'espaiament dels seus continguts, dividir en diverses columnes, o afegir animacions i altres elements decoratius. Aquest mòdul us ajudarà a començar en el camí cap al domini CSS amb els conceptes bàsics de com funciona, incloent selectors i propietats, escriptura de regles CSS, aplicar CSS a l'HTML, la forma d'especificar la longitud, color i altres unitats de CSS, cascada i herència i depurar CSS.

Requisits previs

Abans d'iniciar aquest mòdul, s'ha de tenir:

  1. Coneixements bàsics amb l'ús d'ordinadors i l'ús de la web de forma passiva (és a dir, amb només mirar i consumir el contingut).
  2. Un entorn de treball bàsic configurat com es detalla en Instal.lació del programari bàsic i un coneixement de com crear i administrar arxius, com es detalla en Tractament d'arxius.
  3. Coneixements bàsics d'HTML, com s'explica en el mòdul Introducció a HTML.

Nota: Si s'està treballant en un ordinador/tauleta/altre dispositiu el qual no té la capacitat de crear arxius propis, es pot provar (la majoria) els codis d'exemple en un programa de codificació en línia, com ara JSBin o Thimble.

Guies

Aquest mòdul conté els següents articles, que ens portaran a través de tota la teoria bàsica de CSS i ofereix una gran oportunitat per posar a prova a algunes habilitats.

Com funbciona CSS
En aquest mòdul partim d'una base teòrica, mirant el que és CSS, com el navegador converteix HTML en un DOM, com s'aplica la CSS a les parts del DOM, alguns exemples molt bàsics de sintaxi i quin codi es fa servir per incloure de veritat la CSS a la pàgina web.
Sintaxi CSS
Seguidament, ens submergirem en la sintaxi CSS en molt més detall, mirant com les propietats i els seus valors es formen en les declaracions, les declaracions múltiples es formen en els blocs de declaracions, i els blocs de declaracions i selectors es formen en completes regles CSS. Arrodoniremm l'article veiem altres característiques de la sintaxi CSS, com els comentaris i espais en blanc.
Selectors
Els selectors esmentats a l'article anterior, en aquesta guia entrarem en molts més detalls, mostrant els tipus de selectors que estan disponibles i com funcionen.
Valors i unitats CSS
Hi ha molts tipus de valors de les propietats CSS a tenir en compte, des de valors numèrics fins a colors, a funcions que duen a terme una determinada acció (com la incrustació d'una imatge de fons, o la rotació d'un element.) Alguns d'aquests es basen en unitats particulars per a l'especificació dels valors exactes en que es representan - vols que la  caixa tingui 30 píxels d'ample, o 30 centímetres, o 30 ems? En aquesta guia ens fixarem en els valors més comuns, com la longitud, el color i funcions simples, així com l'exploració d'unitats menys comunes com graus i fins i tot els valors numèrics sense unitats.
Cascada i herència
CSS té dos sistemes diferents, però relacionats, per a resoldre situacions en què hi ha conflictes de selector (diferents selectors seleccionen els mateixos elements, quin guanya i acaba sent aplicat?) i elements niats dins d'altres elements (alguns estils aplicats als elements pare tenen sentit per ser heretats pels elements fills, alguns no ho fan) Aquest article cobreix tots dos sistemes en suficient detall com per ser útil, però no insuportable.
El model de caixa
El model de caixa CSS és la base del disseny en la web - cada element es representa com una caixa rectangular, amb el contingut de la caixa el farcit, la vora i el marge s'amunteguen un damunt d'un altra com les capes d'una ceba. A mesura que el navegador processa una pàgina web, determina quins estils s'apliquen al contingut de cada caixa, cuán grans són les capes de ceba circumdants i on se situen les caixes entre si. Abans d'entendre com crear dissenys CSS, cal comprendre el model de caixa.
Depurar CSS
En l'article final d'aquest mòdul, farem una ullada als conceptes bàsics de la depuració de CSS, incloent l'exploració de CSS aplicada a una pàgina, i altres eines que poden ajudar-nos a trobar errors en el codi CSS.

Avaluacions

Les següents avaluacions posaran a prova la comprensió dels conceptes bàsics de CSS coberts en les guies anteriors.

Comprensió fonamental de CSS
Aquesta avaluació posarà a prova la comprensió de les guies anteriors amb alguns exercicis acuradament elaborats.

Veure

Alfabetització Web intermedi 1: Introducció a CSS
Un excel·lent curs de la fundació Mozilla que explora i posa a prova moltes de les habilitats explicades en el mòdul Introducció a CSS. Aprendre a dissenyar elements HTML en una pàgina web utilitzant selectores, atributs i valors CSS.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Legioinvicta
Last updated by: mdnwebdocs-bot,