Instal·lació bàsica del programari

En la Instal·lació de programari bàsic, us mostrarem les eines que necessiteu per a començar amb el desenvolupament web, i com instal·lar-les correctament.

Quines eines fan servir els professionals?

  • Un ordinador. Potser això sona obvi per a algunes persones, però alguns de vosaltres esteu llegint aquest article des del vostre telèfon o un ordinador de la biblioteca. Per a un desenvolupament web seriós, és millor invertir en un ordinador d'escriptori (Windows, Mac, o Linux).
  • Un editor de text, per escriure codi. Tant pot ser un editor de text (per exemple Brackets, Atom o Visual Studio Code), com un editor híbrid (per exemple Dreamweaver o WebStorm). Els editors de documents d'oficina no són adequats per a aquest ús, ja que es basen en elements ocults que interfereixen amb els motors de renderitzat utilitzats pels navegadors web.
  • Navegadors web, per posar a prova el codi. Actualment els navegadors més utilitzats són Firefox, Chrome, Opera, SafariInternet Explorer i Microsoft Edge. També heu de provar com funciona el vostre lloc en dispositius mòbils i en qualsevol navegador antic en què el seu públic objectiu encara pugui està utilitzant-lo extensivament (com IE 8-10).
  • Un editor de gràfics, com GIMP, Paint.NET o Photoshop, per crear imatges per a les vostres pàgines web.
  • Un sistema de control de versions, per administrar arxius en servidors, col·laborar en un projecte amb un equip, compartir codi i actius, i evitar conflictes d'edició. En aquest moment Git és l'eina de control de versions més popular, i el servei d'allotjament de codi en GitHub basat en Git, és també molt popular.
  • Un programa FTP, utilitzat en els serveis d'allotjament web més antics per a administrar els arxius en els servidors (Git està reemplaçant cada vegada més els FTP per a aquest propòsit). Hi ha un munt de programes (S)FTP disponibles, incloent Cyberduck, Fetch i FileZilla.
  • Un sistema d'automatització, com Grunt o Gulp, per a realitzar tasques repetitives de forma automàtica, per exemple minifying codi i execució de proves.
  • Plantilles, biblioteques, entorns de treball, etc., per accelerar l'escriptura de funcions comunes.
  • Moltres altres eines!

Quines eines realment necessito, ara mateix?

Sembla una llista aterridora, però, afortunadament, es pot començar en el desenvolupament web sense saber-ne res de la majoria. En aquest article només en configurarem les mínimes - un editor de text i alguns navegadors web moderns.

Instal·lació d'un editor de text

Probablement ja teniu un editor de text bàsic en l'equip. Per defecte, Windows inclou el Notepad i OS X ve amb TextEdit. Les distribucions de Linux varien; Ubuntu ve amb gedit per defecte.

Per al desenvolupament web, segurament treballareu millor amb altres eines que el NotePad o el TextEdit. Es recomana començar amb Brackets, que és un editor gratuït que ofereix vistes prèvies i suggeriments per al codi.

Instal·lació de navegadors web moderns

Per ara, només haurem d'instal·lar un parell de navegadors web d'escriptori per provar el nostre codi. Seleccioneu el vostre sistema operatiu i feu clic a l'enllaç corresponent per descarregar els instal·ladors per als vostres navegadors preferits:

Abans de continuar, heu d'instal·lar almenys dos d'aquests navegadors i tenir-los llestos per a la prova.

Instal·lació d'un servidor web local

Alguns exemples, per a que funcionin correctament caldrà executar-los amb un servidor web local instal·lat. Podeu esbrinar com fer-ho a Com instal·lar i configurar un servidor local de test? (en anglès)