::-moz-progress-bar

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

El pseudo-element CSS ::-moz-progress-bar és una estensió de Mozilla que representa la barra de progrés dins d'un element <progress>. (La barra representa la quantitat de progrés que s'ha realitzat).

Sintaxi

::-moz-progress-bar

Exemples

HTML

<progress value="30" max="100">30%</progress>
<progress max="100">Indeterminate</progress>

CSS

::-moz-progress-bar {
  background-color: red;
}

/* Force indeterminate bars to have zero width */
:indeterminate::-moz-progress-bar {
  width: 0;
}

Resultat

La primera barra des de dalt hauria de ser així:

Custom styled progress bar

Vegeu també