::-webkit-progress-bar

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

El pseudo-element CSS ::-webkit-progress-bar representa la barra sencere d'un element <progress>. Normalment només és visible la part no emplenada de la barra, ja que de forma predeterminada es processa a continuació el  pseudo-element ::-webkit-progress-value. És un fill del pseudo-element ::-webkit-progress-inner-element (en-US) i el pare del pseudo-element ::-webkit-progress-value.

Nota: Perquè ::-webkit-progress-value tingui efecte, -webkit-appearance (en-US) s'ha d'establir a none en l'element <progress>.

Especificacions

No forma part de cap especificació. Es tracta d'un pseudo-element propietari, específic en WebKit/Blink.

Exemple

Contingut CSS

progress {
  -webkit-appearance: none;
}

::-webkit-progress-bar {
   background-color: orange;
}

Contingut HTML

<progress value="10" max="50">

Resultat

Una barra de progrés que utilitzi aquest estil pot semblar una cosa així :

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support (Yes) No support (Yes) (Yes)
Descripció Firefox Mobile (Gecko) Android IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support (Yes) No support (Yes) (Yes)

Vegeu també