::-webkit-progress-value

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

El pseudo-element CSS ::-webkit-progress-value  representa la part emplenada de la barra d'un element <progress>. És un fill del pseudo-element ::-webkit-progress-bar.

Nota: Per tal de permetre que ::-webkit-progress-value tingui efecte, -webkit-appearance (en-US) necessita ser ajustat a none en l'element <progress>.

Especificacions

No forma part de cap especificació. Es tracta d'un pseudo-element propietari, específic en WebKit/Blink.

Exemple

HTML

<progress value="10" max="50">

CSS

progress {
  -webkit-appearance: none;
}

::-webkit-progress-value {
  background-color: orange;
}

Resultat

Una barra de progrés que utilitzi aquest estil pot semblar una cosa així :

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support (Yes) No support (Yes) (Yes)
Descripció Firefox Mobile (Gecko) Android IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support (Yes) No support (Yes) (Yes)

Vegeu també