::first-letter (:first-letter)

El pseudo-element CSS code>::first-letter aplica estils a la primera lletra de la primera línia d'un element de nivell de bloc, però només quan no està precedit d'un altre contingut (com ara imatges o taules en línia).

/* Selecciona la primera lletra d'un <p> */
p::first-letter {
  font-size: 130%;
}

La primera lletra d'un element no sempre és trivial per identificar:

  • La puntuació que precedeix o segueix immediatament a la primera lletra s'inclou en la coincidència. La puntuació inclou qualsevol caràcter Unicode definit en la classes obertura (Ps), tancament (Pe), cita nicial (Pi), cita final (Pf), i altres punctuacions (Po).
  • Alguns idiomes tenen dígrafs que sempre es mostren en majúscules, com l' IJ en holandès. En aquests casos, ambdues lletres del dígraf haurien de coincidir amb el pseudo-element ::first-letter. (Això és poc compatible amb els navegadors, consulteu la taula de compatibilitat del navegador a continuació).
  • Una combinació del pseudo-element ::before i la propietat content (en-US) poden injectar algun text al principi de l'element. En aquest cas, ::first-letter coincideix amb la primera lletra d'aquest contingut generat.

CSS3 va introduir la notació de ::first-letter ( amb dos caràcters de dos punts) per distingir les pseudo-classes dels pseudo-elements. Els navegadors també accepten :first-letter, introduït en CSS2.

Propietats permeses

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::first-letter:

Sintaxi

/* CSS3 syntax */
::first-letter

/* CSS2 syntax */
:first-letter

Exemple

Fa que la primera lletra de cada paràgraf sigui en vermell i gran.

HTML

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
  ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
  dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.</p>
<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
  aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
  esse molestie consequat.</p>
<p>-The beginning of a special punctuation mark.</p>
<p>_The beginning of a special punctuation mark.</p>
<p>"The beginning of a special punctuation mark.</p>
<p>'The beginning of a special punctuation mark.</p>
<p>*The beginning of a special punctuation mark.</p>
<p>#The beginning of a special punctuation mark.</p>
<p>「特殊的汉字标点符号开头。</p>
<p>《特殊的汉字标点符号开头。</p>
<p>“特殊的汉字标点符号开头。</p>

CSS

p::first-letter {
  color: red;
  font-size: 130%;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::first-letter' in that specification.
Working Draft Genera propietats permeses per a la composició de textos, decoració de text, propietats de disseny en línia, opacity (en-US) i box-shadow (en-US).
CSS Text Decoration Module Level 3
The definition of 'text-shadow with ::first-letter' in that specification.
Candidate Recommendation Permet l'ús de text-shadow (en-US) amb ::first-letter.
Selectors Level 3
The definition of '::first-letter' in that specification.
Recommendation Introducció de la sintaxi de dos caràcters de dos punts. Definició del comportament de casos limits, com ara en elements de llista o amb idiomes específics (p. ex., el dígraf holandès IJ).
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '::first-letter' in that specification.
Recommendation Cap canvi.
CSS Level 1
The definition of '::first-letter' in that specification.
Recommendation Definició inicial, utilitzant la sintaxi d'un caràcter de dos punts.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 7.0 1.0 (85)
Antiga sintaxis d'un caràcter de dos punts (:first-letter) 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 3.5 1.0 (85)
Suport per al dígraf holandès IJ No support No support No support errada 92176 No support No support No support
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) 1.0 (1) No support ? ?
Antiga sintaxis d'un caràcter de dos punts (:first-letter) ? (Yes) 1.0 (1) ? ? ?
Suport per al dígraf holandès IJ ? No support No support ? ? ?

Vegeu també