:dir()

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

La pseudo-class CSS  :dir() coincideix amb elements basats en la direccionalidad del text contingut en ells

/* Selecciona qualsevol element amb text de dreta a esquerra */
:dir(rtl) {
  background-color: red;
}

La pseudo-class :dir() utilitza només el valor semàntic de la direccionalitat, és a dir, el definit en el mateix document. No té en compte la direccionalitat de l'estil, és a dir, la direccionalitat establerta per les propietats CSS com direction (en-US).

Nota: Tingueu en compte que el comportament de la pseudo-class :dir() no és equivalent als selectors d'atribut [dir=…]. Aquest últim coincideix amb l'atribut HTML dir, i ignora els elements que no ho tenen, fins i tot si hereten una direcció del seu pare. (De la mateixa manera, [dir=rtl] i [dir=ltr] no coincideixen amb el valor auto.) En canvi, :dir() coincideix amb el valor calculat pel user agent (en-US), fins i tot si s'hereta.

Nota: En HTML, la direcció està determinada per l'atribut dir. Altres tipus de document poden tenir mètodes diferents.

Sintaxi

La pseudo-class :dir() requereix un paràmetre, que representa la direccionalitat de text que voleu orientar.

Parametres

ltr
Direcciona els elements d'esquerra a dreta.
rtl
Direcciona els elements de dreta a esquerra.

Sintaxi formal

:dir( [ (en-US) ltr | (en-US) rtl ] (en-US) )

Exemple

HTML

<div dir="rtl">
  <span>test1</span>
  <div dir="ltr">test2
    <div dir="auto">עִבְרִית</div>
  </div>
</div>

CSS

:dir(ltr) {
  background-color: yellow;
}

:dir(rtl) {
  background-color: powderblue;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':dir(ltr)' in that specification.
Living Standard Sense camvis.
Selectors Level 4
The definition of ':dir()' in that specification.
Working Draft Definició inicial

BCD tables only load in the browser

Vegeu també

  • pseudo-classes relacionades amb el llenguatge: :lang, :dir