:enabled

La pseudo-class CSS :enabled representa qualsevol element habilitat. Un element està habilitat si es pot activar (seleccionar, fer clic en, teclejar, etc.) o acceptar l'enfocament. L'element també té un estat de deshabilitat, en el qual no es pot activar o acceptar l'enfocament.

/*  Selecciona qualsevol <input> habilitat */
input:enabled {
  color: blue;
}

Sintaxi

:enabled

Exemple

El següent exemple fa que el color del text i botó <input> sigui verd quan està habilitat, i gris quan està deshabilitat. Això ajuda a l'usuari a comprendre amb quins elements pot interactuar.

HTML

<form action="url_of_form">
  <label for="FirstField">First field (enabled):</label>
  <input type="text" id="FirstField" value="Lorem"><br>

  <label for="SecondField">Second field (disabled):</label>
  <input type="text" id="SecondField" value="Ipsum" disabled="disabled"><br>

  <input type="button" value="Submit">
</form>

CSS

input:enabled {
  color: #2b2;
}

input:disabled {
  color: #aaa;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':enabled' in that specification.
Living Standard Cap canvi.
HTML5
The definition of ':enabled' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica per a HTML i formularis.
Selectors Level 4
The definition of ':enabled' in that specification.
Working Draft Cap canvi .
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':enabled' in that specification.
Recommendation Enllaços a selectors Nivell 3.
Selectors Level 3
The definition of ':enabled' in that specification.
Recommendation Defineix la pseudo-class, però no la semàntica associada.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.0 3.1
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1) 9.0 9.5 3.1

Vegeu també