:lang

La pseudo-class CSS :lang() coincideix amb elements basats en l'idioma en qu√® estan definits.

/* Selecciona qualsevol <p> en Anglès (en) */
p:lang(en) {
  quotes: '\201C' '\201D' '\2018' '\2019';
}

Nota: En HTML, el llenguatge està determinat per una combinació de l'atribut lang, l'element <meta>, i possiblement per informació del protocol (com ara encapçalaments HTTP. Per a altres tipus de documents, hi pot haver altres mètodes de document per determinar el llenguatge

Sintaxi

Sintaxi formal

:lang( <language-code> )

Paràmetre

<language-code>
Un <string> representant l'idioma en el qual us voleu dirigir. Els valors acceptables s'especifiquen en l'especificació HTML.

Exemple

En aquest exemple, la pseudo-classe :lang() s'utilitza per a que coincideixi amb els pares dels elements de la cita (<q>) usant combinadors fills. Tingueu en compte que aix√≤ no il¬∑lustra l'√ļnica manera de fer-ho, i que el millor m√®tode a utilitzar dep√®n del tipus de document. Tamb√© tingueu en compte que els valors Unicode s'utilitzen per especificar alguns dels car√†cters especials de la cita.

HTML

:lang(en) > q { quotes: '\201C' '\201D' '\2018' '\2019'; }
:lang(fr) > q { quotes: '¬ę ' ' ¬Ľ'; }
:lang(de) > q { quotes: '¬Ľ' '¬ę' '\2039' '\203A'; }

CSS

<div lang="en"><q>This English quote has a <q>nested</q> quote inside.</q></div>
<div lang="fr"><q>This French quote has a <q>nested</q> quote inside.</q></div>
<div lang="de"><q>This German quote has a <q>nested</q> quote inside.</q></div>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':lang()' in that specification.
Working Draft Cap canvi.
Selectors Level 3
The definition of ':lang()' in that specification.
Recommendation Cap canvi significatiu.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':lang()' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 8.0 8.0 3.1
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1) 8.0 8.0 3.1

Vegeu també