:last-of-type

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La pseudo-class CSS :last-of-type representa l'últim element del seu tipus entre un grup d'elements germa.

/* Selecciona qualsevol <p> que sigui l'últim element del seu tipus entre els seus germans */
p:last-of-type {
  color: lime;
}

Nota: Com es va definir originalment, l'element seleccionat havia de tenir un pare. A partir dels selectors de nivell 4, això ja no és necessari.

Sintaxi

:last-of-type

Exemple

Disseny de l'últim paràgraf

HTML

<h2>Heading</h2>
<p>Paragraph 1</p>
<p>Paragraph 2</p>

CSS

p:last-of-type {
  color: red;
  font-style: italic;
}

Resultat

Elements niats

Aquest exemple mostra com es poden dirigir els elements niats. Tingueu en compte que el selector universal selector universal (*) està implícit quan no s'escriu un selector simple .

HTML

<article>
  <div>This `div` is first.</div>
  <div>This <span>nested `span` is last</span>!</div>
  <div>This <em>nested `em` is first</em>, but this <em>nested `em` is last</em>!</div>
  <b>This `b` qualifies!</b>
  <div>This is the final `div`!</div>
</article>

CSS

article :last-of-type {
  background-color: pink;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':last-of-type' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':last-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Veure també