:left

La pseudo-class CSS :left, usada amb la regla at @page , representa totes les pàgines de l'esquerra d'un document imprès.

/* Selects any left-hand pages when printing */
@page :left {
  margin: 2in 3in;
}

Si una pàgina donada és "esquerra" o "dreta" ve determinada per la direcció principal d'escriptura del document. Per exemple, si la primera pàgina té una direcció d'escriptura principal d'esquerra a dreta llavors serà una pàgina :right; si té una direcció d'escriptura principal de dreta a esquerra llavors serà una pàgina :left.

Nota: No podeu canviar totes les propietats CSS amb aquesta pseudo-class. Només podeu canviar les propietats margin, padding, border i background del quadre de pàgina. S'ignoraran totes les altres propietats i només es veurà afectat el quadre de pàgina, no el contingut del document de la pàgina.

Sintaxi

:left

Exemples

@page :left {
  margin: 2in 3in;
}

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? (Yes) No support 8.0 9.2 ?
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) No support ? ? ?

Vegeu també