:not()

La pseudo-class CSS :not() representa elements que no coincideixen amb una llista de selectors. Atès que impedeix que es seleccionin elements específics, es coneix com a pseudo-class de negació.

/* Selecciona qualsevol element que NO sigui un paràgraf */
:not(p) {
  color: blue;
}

Notes:

  • Els selectors inútils es poden escriure utilitzant aquesta pseudo-class. Per exemple, :not(*) coincideix amb qualsevol element que no sigui un element, de manera que mai no s'aplicarà la regla
  • Aquesta pseudo-class pot augmentar l'especificitat d'una regla. Per exemple, #foo:not(#bar) coincidirà amb el mateix element #foo, més senzill, però té una especificitat més alta.
  • :not(.foo) coincidirà amb qualsevol cosa que no sigui .foo, incoent <html> i <body>.
  • Aquest selector només s'aplica a un element; no es pot utilitzar per excloure a tots els ancestres. Per exemple, body :not(table) s'aplicarà als enllaços dins d'una taula, ja que <tr> coincidirà amb la part :not() del selector.

Sintaxi

La pseudo-class :not() requereix una llista separada per comes d'un o més selectors com a argument. La llista no ha de contenir un altre selector de negació o un pseudo-element.

La capacitat d'enumerar més d'un selector és experimental i encara no està àmpliament suportada.

:not( <complex-selector-list> )

where
<complex-selector-list> = <complex-selector># (en-US)

where
<complex-selector> = <compound-selector> [ (en-US) <combinator>? (en-US) <compound-selector> ] (en-US)* (en-US)

where
<compound-selector> = [ (en-US) <type-selector>? (en-US) <subclass-selector>* (en-US) [ (en-US) <pseudo-element-selector> <pseudo-class-selector>* (en-US) ] (en-US)* (en-US) ] (en-US)! (en-US)
<combinator> = '>' | (en-US) '+ (en-US)' | (en-US) '~' | (en-US) [ (en-US) '|| (en-US)' ] (en-US)

where
<type-selector> = <wq-name> | (en-US) <ns-prefix>? (en-US) '* (en-US)'
<subclass-selector> = <id-selector> | (en-US) <class-selector> | (en-US) <attribute-selector> | (en-US) <pseudo-class-selector>
<pseudo-element-selector> = ':' <pseudo-class-selector>
<pseudo-class-selector> = ':' <ident-token> | (en-US) ':' <function-token> <any-value> ')'

where
<wq-name> = <ns-prefix>? (en-US) <ident-token>
<ns-prefix> = [ (en-US) <ident-token> | (en-US) '* (en-US)' ] (en-US)? (en-US) | (en-US)
<id-selector> = <hash-token>
<class-selector> = '.' <ident-token>
<attribute-selector> = '[ (en-US)' <wq-name> '] (en-US)' | (en-US) '[ (en-US)' <wq-name> <attr-matcher> [ (en-US) <string-token> | (en-US) <ident-token> ] (en-US) <attr-modifier>? (en-US) '] (en-US)'

where
<attr-matcher> = [ (en-US) '~' | (en-US) | (en-US) | (en-US) '^' | (en-US) '$' | (en-US) '* (en-US)' ] (en-US)? (en-US) '='
<attr-modifier> = i | (en-US) s

Exemple

HTML

<p>I am a paragraph.</p>
<p class="fancy">I am so very fancy!</p>
<div>I am NOT a paragraph.</div>

CSS

.fancy {
  text-shadow: 2px 2px 3px gold;
}

/* <p> elements that are not in the class `.fancy` */
p:not(.fancy) {
  color: green;
}

/* Elements that are not <p> elements */
body :not(p) {
  text-decoration: underline;
}

/* Elements that are not <div> or <span> elements */
body :not(div):not(span) {
  font-weight: bold;
}

/* Elements that are not `.crazy` or `.fancy` */
/* Note that this syntax is not well supported yet. */
body :not(.crazy, .fancy) {
  font-family: sans-serif;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':not()' in that specification.
Working Draft Estén el seu argument per permetre a alguns selectors no simples.
Selectors Level 3
The definition of ':not()' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.5 3.2
Arguments estesos No support No support No support No support No support 9.0
Característica Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1) 9.0 10.0 3.2
Arguments estesos No support No support No support No support No support 9.0