:placeholder-shown

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

La pseudo-class CSS :placeholder-shown representa qualsevol element <input> o <textarea> que actualment mostra text de marcador de posició.

/* Selecciona qualsevol element amb un marcador de posició actiu */
:placeholder-shown {
  border: 2px solid silver;
}

Sintaxi

:placeholder-shown

Exemples

Exemple bàsic

HTML

<input placeholder="Type something here!">

CSS

input {
  border: 2px solid black;
  padding: 3px;
}

input:placeholder-shown {
  border-color: silver;
}

Resultat

Text desbordat

En pantalles estretes, com ara telèfons intel·ligents, l'amplada de les caixes de cerca i altres camps de formulari es poden reduir dràsticament. Això pot provocar que el text del marcador de posició sigui retallat d'una manera indesitjable. Sovint és útil modificar aquest comportament amb la propietat text-overflow.

HTML

<input placeholder="Enter something into this field, if you please!">

CSS

input:placeholder-shown {
  text-overflow: ellipsis;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':placeholder' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Suport bàsic
(en <input type="text">)
47.0 51.0 (51.0)[1] No support No support[2] 34.0 9.0
en type="number", type="time", i similars ? No support No support No support ? ?
Descripció Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic
(en <input type="text">)
51.0 51.0 (51.0)[1] No support No support 9.2
en type="number", type="time", i similars ? No support No support No support ?

[1] Abans de Gecko 51.0 (Firefox 51.0 / Thunderbird 51.0 / SeaMonkey 2.48), Gecko va implementar una pseudo-class prefixada -moz anomenada :-moz-placeholder, que va ser reemplaçada més tard per un pseudo-element ::-moz-placeholder. La pseudo-class estàndard es va implementar en errada 1069012.

[2] S'ha sol·licitat suport per a aquesta pseudo-class a la pàgina de comentaris del desenvolupador de Microsoft Edge.

Vegeu també