:read-only

La pseudo-class CSS :read-only representa un element (com ara una entrada de text bloquejat) que no és editable per l'usuari.

/* Selecciona qualsevol element <input> que sigui de només lectura Compatible amb Firefox amb un prefix */
input:-moz-read-only {
  background-color: #ccc;
}

/* Compatible amb Blink/WebKit/Edge sense un prefix */
input:read-only {
  background-color: #ccc;
}

Nota: Aquest selector no només selecciona <input>s amb readonly establerts en ells; seleccionarà qualsevol element que no pugui ser editat per l'usuari.

Sintaxi

:read-only

Exemple

HTML

<input type="text" value="Type whatever you want here.">
<input type="text" value="This is a read-only field." readonly>
<p>This is a normal paragraph.</p>
<p contenteditable="true">You can edit this paragraph!</p>

CSS

input { min-width: 25em; }
input:-moz-read-only { background: cyan; }
input:read-only { background: cyan; }

p:-moz-read-only { background: lightgray; }
p:read-only { background: lightgray; }
p[contenteditable="true"] { color: blue; }

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':read-only' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':read-only' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a l'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':read-only' in that specification.
Working Draft Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Navegadors compatibles

BCD tables only load in the browser

Vegeu també