:valid

The pseudo-class CSS :valid representa qualsevol element <input> o altre <form> el contingut del qual es valida correctament. Això permet fer, fàcilment, que els camps vàlids adoptin una aparença que ajudi a l'usuari a confirmar que les seves dades estan formatades correctament.

/* Selecciona qualsevol <input> vàlid */
input:valid {
  background-color: powderblue;
}

Aquesta pseudo-class és útil per ressaltar els camps correctes per a l'usuari.

Sintaxi

:valid

Exemples

Vegeu :invalid com exemple.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':valid' in that specification.
Living Standard Cap canvi.
HTML5
The definition of ':valid' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a l'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':valid' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

BCD tables only load in the browser

Vegeu també