Selector Universal

El selector universal CSS (*) coincideix amb elements de qualsevol tipus.

/* Selecciona tots els elements */
* {
 color: green;
}

A partir de CSS3, l'asterisc pot ser usat en combinació amb namespaces (en-US):

 • ns|* - coincideix amb tots els elements de l'espai de noms  ns
 • *|* - coincideix amb tots els elements
 • |* - coincideix amb tots els elements sense cap espai de noms declarat

Sintaxi

* { style properties }

L'asterisc és opcional amb selectors simples . Per exemple , *.warning i .warning són equivalents.

Exemples

CSS

* [lang^=en] {
 color: green;
}

*.warning {
 color: red;
}

*#maincontent {
 border: 1px solid blue;
}

.floating {
 float: left
}

/* automatically clear the next sibling after a floating element */
.floating + * {
 clear: left;
}

HTML

<p class="warning">
 <span lang="en-us">A green span</span> in a red paragraph.</span>
</p>
<p id="maincontent" lang="en-gb">
 <span class="warning">A red span</span> in a green paragraph.</span>
</p>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Defineix el comportament pel que fa als espais de noms i afegeix suggeriments que permeten ometre el selector dins de pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 7 (Yes) (Yes)
Combinació amb suport d'espai de noms (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9 8 1.3
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? (Yes) 1.0 (1) ? ? ?
Combinació amb suport d'espai de noms ? ? (Yes) ? ? ? ?