Gràfics en la Web

Els llocs web i les aplicacions sovint necessiten presentar gràfics. Les imatges estàtiques poden visualitzar-se fàcilment usant l'element <img> o configurant el fons dels elements HTML  utilitzant la propietat background-image. També podeu construir gràfics sobre la marxa o manipular imatges després de fetes. Aquests articles proporcionen informació sobre com podeu aconseguir-ho.

Gràfics 2D

Canvas
L'element <canvas> proporciona APIs per dibuixar gràfics 2D utilitzant JavaScript.
SVG
Els Gràfics Vectorials Escalables (SVG) permeten utilitzar línies, corbes i altres formes geomètriques per representar gràfics. Amb vectors, podeu crear imatges que s'escalen netament a qualsevol grandària.

Gràfics 3D

WebGL
Una guia per començar amb WebGL, l'API de gràfics 3D per a la web. Aquesta tecnologia permet utilitzar OpenGL ES estàndard en contingut web.

Vídeo

Ús d'àudio i vídeo HTML5
Incrustar vídeo i/o àudio en una pàgina web i controlar la seva reproducció.
WebRTC
El RTC en WebRTC significa Comunicacions en Temps Real, tecnologia que permet la transmissió d'àudio/vídeo i l'intercanvi de dades entre clients del navegador (parells).