<body>

L'element HTML <body> representa el contingut de un document HTML. Solament pot haver-hi un element <body> en un document.

Categories de contingut Seccionament arrel.
Contingut permès Contingut de Flux.
Omissió de l'etiqueta

L'etiqueta d'inici es pot ometre si el primer concepte no és un caràcter espai,  comentari, element <script> o element <style>. L'etiqueta final es pot ometre si l'element body té continguts o té una etiqueta d'inici, i no és seguit per un comentari.

Elements pares permesos Ha de ser el segon element d'un element <html>.
Interfície DOM HTMLBodyElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

alink This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Color del text dels hipervínculos quan se selecciona. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS color (en-US) en conjunció amb la pseudo-classe :active.
background This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
URI d'una imatge per utilitzar com a fons. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS background en l'element.
bgcolor This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Color de fons del document. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS background-color (en-US) en l'element.
bottommargin This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
El marge de la part inferior del cos del document.  Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS margin-bottom en l'element.
leftmargin This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
El marge de l'esquerra del cos del document.  Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS margin-left en l'element.
link This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
El color del text per als enllaços d'hipertext no visitats.  Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS color (en-US) juntament amb la pseudo-classe la: :link.
onafterprint
Funció a cridar després que l'usuari ha imprès el document.
onbeforeprint
Funció a cridar quan l'usuari sol·licita la impressió del document.
onbeforeunload
Funció a cridar quan el document està a punt de ser descarregat.
onblur
Funció a cridar quan el document perd el focus.
onerror
Funció a cridar quan el document no es carrega correctament.
onfocus
Funció a cridar quan el document rep el focus.
onhashchange
Funció a cridar quan part del identificador del fragment (a partir del caràcter comodí ("#") ) de la direcció actual del document ha canviat.
onlanguagechange This is an experimental API that should not be used in production code.
Funció a cridar quan els idiomes preferits han canviat.
onload
Funció a cridar quan el document hagi acabat de carregar.
onmessage
Funció a cridar quan el document ha rebut un missatge.
onoffline
Funció a cridar quan la comunicació de xarxa ha fallat.
ononline
Funció a cridar quan la comunicació de xarxa s'ha restaurat.
onpopstate
Funció a cridar quan l'usuari ha navegat per el historial de la sessió.
onredo
Funció a cridar quan l'usuari s'ha mogut cap endavant en l'historial de transaccions de desfer.
onresize
Funció a cridar quan el document ha estat redimensionat.
onstorage
Funció a cridar quan l'àrea d'emmagatzematge ha canviat.
onundo
Funció a cridar quan l'usuari s'ha mogut cap enrere en l'historial de transaccions de desfer.
onunload
Funció a cridar quan el document vagi a desaparèixer.
rightmargin This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
El marge de la dreta del cos del document. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS margin-right en l'element.
text This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Color de primer pla del text. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS color (en-US) en l'element.
topmargin This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
El marge de la part superior del cos del document. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS margin-top en l'element.
vlink This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Color del text per als enllaços d'hipertext visitats. Aquest mètode no és conforme, utilitzar en el seu lloc la propietat CSS color (en-US) en conjunció amb la pseudo-classe :visited.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<body>' in that specification.
Living Standard S'ha canviat la llista de característiques no conformes.
HTML5
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Obsolets els atributs anteriorment en desús. Defineix el comportament dels no conformes i no estandarditzats margintop, marginleft, marginright i marginbottom. S'ha afegit en els atributs el *.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Desaprovats els atributs alink, background, bgcolor, link, text i vlink.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
onlanguagechange ? 32 (32) ? ? ?
bottommargin, leftmargin, rightmargin, topmargin This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. (Yes) 35 (35) [1] ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
onlanguagechange ? 32.0 (32) ? ? ?
bottommargin, leftmargin, rightmargin, topmargin This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. (Yes) 35.0 (35) [1] ? ? ?

[1] Abans només comptava amb el suport en Quirk Mode.

Veure