<br>

Resum

L'element HTML <br>  (de l'Anglès Line Break) produeix un salt de línia en el text (carriage-return). És útil per escriure un poema o una adreça, on la divisió de línies és significatiu.

No s'ha de fer servir <br> per augmentar la distància entre línies de text; sinó la propietat CSS margin o l'element <p> .

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

clear Deprecated since HTML4.01 (en-US) Obsolete since HTML5 (en-US)
Indica on comença la següent línia després del salt de línia .

Nota d'ús: Aquest atribut és obsolet en HTML5 (en-US) i no s'hauria de fer servir per desenvolupadors. Es pot fer servir la propietat CSS clear (en-US)  per això.

Exemple

Mozilla Foundation<br>
1981 Landings Drive<br>
Building K<br>
Mountain View, CA 94043-0801<br>
USA

L'HTML de dalt mostra:

Mozilla Foundation
1981 Landings Drive
Building K
Mountain View, CA 94043-0801
USA

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
HTML Living Standard
The definition of '<br>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<br>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<br>' in that specification.
Recommendation  

Comptabilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també