<dd>

L'element HTML <dd>  (Element de Descripció HTML) indica la descripció d'un terme en una llista de descripció del element (<dl>) . Aquest element  només pot aparèixer com un element fill d'una llista de descripció i ha de seguir a un element <dt>.

Categories de contingut Cap
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici. L'etiqueta final es pot ometre si aquest element és seguit immediatament per un altre element <dd>, o si no hi ha més contingut en l'element pare.
Elements pares permesos Després d'un element <dt> o <dd>, dins d'un <dl>.
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

nowrap
Si el valor d'aquest atribut s'estableix en si, el text de la definició no s'ajustarà. El valor per defecte és no.

Exemple

Per veure un exemple, consulteu <dl> exemples.

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) [1] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Fins a Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Veure