<fieldset>

L'element HTML <fieldset> s'utilitza per agrupar diversos controls així com etiquetes (<label>) dins d'un formulari web.

Categories de contingut Contingut dinàmic, secció arrel, llistat, element associat a formulari   , contingut palpable.
Contingut permès Un element <legend>  opcional, seguit de contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLFieldSetElement (en-US)

Nota: a diferència de gairebé qualsevol altre element, l'especificació de representació WHATWG HTML suggereix min-width: min-content com a part de l'estil predeterminat per a <fieldset>, molts navegadors implementan aquest estil (o alguna cosa aproximada).

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

disabled HTML5 (en-US)
Si aquest atribut booleà està establert, els controls de formulari que són els seus descendents, amb excepció dels descendents del seu primer element opcional <legend>, estan desactivats, és a dir, no es poden editar. Ells no rebran cap event de navegació, com clics del ratolí o els relacionats amb el focus. Sovint els navegadors mostran aquests controls amb gris
form HTML5 (en-US)
Aquest atribut té el valor de l'atribut id de l'element <form> que està relacionat amb. El seu valor per defecte és l'id de l'element <form> més proper, que és un descendent de.
name HTML5 (en-US)
El nom associat amb el grup.
L'etiqueta per al conjunt del camp ve donada pel primer element <legend> que és un fill d'aquest conjunt de camp.

Exemples

Exemple #1: Formulari amb fieldset, legend i label

<form action="test.php" method="post">
 <fieldset>
  <legend>Title</legend>
  <input type="radio" id="radio"> <label for="radio">Click me</label>
 </fieldset>
</form>

Exemple #2: Simulant un editable <select> a través d'un fieldset, radioboxes i textboxes*

El següent exemple està fet amb pur HTML i CSS. No hi ha cap codi JavaScript.

S'adverteix que els lectors de pantalles i dispositius d'assistència no interpretaran correctament el següent formulari; aquest exemple seria HTML vàlid si s'utilitzessin els elements correctes.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Editable [pseudo]select</title>
<style type="text/css">

/* Generic form fields */

fieldset.elist, input[type="text"], textarea, select, option, fieldset.elist ul, fieldset.elist > legend, fieldset.elist input[type="text"], fieldset.elist > legend:after {
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}

input[type="text"] {
 padding: 0 20px;
}

textarea {
 width: 500px;
 height: 200px;
 padding: 20px;
}

textarea, input[type="text"], fieldset.elist ul, select, fieldset.elist > legend {
 border: 2px #cccccc solid;
 border-radius: 10px;
}

input[type="text"], fieldset.elist, select, fieldset.elist > legend {
 height: 32px;
 font-family: Tahoma;
 font-size: 14px;
}

input[type="text"]:hover, textarea:hover, select:hover, fieldset.elist:hover > legend {
 background-color: #ddddff;
}

select {
 padding: 4px 20px;
}

option {
 height: 30px;
 padding: 5px 4px;
}

option:not(:checked), textarea:focus {
 background-color: #ffcccc;
}

fieldset.elist > legend:after, fieldset.elist label {
 height: 28px;
}

input[type="text"], fieldset.elist {
 width: 316px;
}

input[type="text"]:focus {
 background: #ffcccc url("data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQANU5APnoxuvr6+uxPdvb2+rq6ri4uO7qxunp6dPT06SHV+/rx8vLy+nezLO0sbe3t9Ksas+qaaCEV8rKyp2dnf39/QAAAK6ursifZHFxcc/Qzu3mxYyMjExCJnV1dc6maO7u7o+Pj2tXNoaGhtfDpKCDVu3lxM+tcaKEV9bW1qOFVWNjY8KrisTExNra2nBbObGxsby8vO/mu7Kyso9ZAuzs7MSgAIiKhf///8zMzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAADkALAAAAAAQABAAAAaXwJxwSCwOYzWkMpkkZmoAqDQaJdpqAqw2m53NRjlboAarFczomcE0C99o8DgNMVM8Tm3bbYDr9x11DwkzDG5yc2oQJIRCenx/MxoeETM2Q3pxATMlF4MYlo17OAsdLispMyAioIY0BzMcITMTKBasjgssFTMqGxItMjYUoTQBBAQHxgE0wZcfMtDRMi/QrA022NnaNg1CQQA7") no-repeat 2px center !important;
}

input[type="text"]:focus, textarea:focus, select:focus, fieldset.elist > legend {
 border: 2px #ccaaaa solid;
}

fieldset {
 border: 2px #af3333 solid;
 border-radius: 10px;
}

/* Editable [pseudo]select (i.e. fieldsets with [class=elist]) */

fieldset.elist {
 display: inline-block;
 position: relative;
 vertical-align: middle;
 overflow: visible;
 padding: 0;
 margin: 0;
 border: none;
}

fieldset.elist ul {
 position: absolute;
 width: 100%;
 max-height: 320px;
 padding: 0;
 margin: 0;
 overflow: hidden;
 background-color: transparent;
}

fieldset.elist:hover ul {
 background-color: #ffffff;
 border: 2px #af3333 solid;
 left: 2px;
 overflow: auto;
}

fieldset.elist ul > li {
 list-style-type: none;
 background-color: transparent;
}

fieldset.elist label {
 display: none;
 width: 100%;
}

fieldset.elist input[type="text"] {
 width: 100%;
 height: 30px;
 line-height: 30px;
 border: none;
 background-color: transparent;
 border-radius: 0;
}

fieldset.elist > legend {
 display: block;
 margin: 0;
 padding: 0 0 0 5px;
 position: absolute;
 width: 100%;
 cursor: default;
 background-color: #ccffcc;
 line-height: 30px;
 font-style: italic;
}

fieldset.elist:hover > legend {
 position: relative;
 overflow: hidden;
}

fieldset.elist > legend:after {
 width: 20px;
 content: "\2335";
 float: right;
 text-align: center;
 border-left: 2px #cccccc solid;
 font-style: normal;
 cursor: default;
}

fieldset.elist:hover > legend:after {
 background-color: #99ff99;
}

fieldset.elist ul input[type="radio"] {
 display: none;
}

fieldset.elist input[type="radio"]:checked ~ label {
 display: block;
 width: 292px;
 background-color: #ffffff;
}

fieldset.elist:hover input[type="radio"]:checked ~ label {
 width: 100%;
}

fieldset.elist:hover label {
 display: block;
 height: 100%;
}

fieldset.elist label:hover {
 background-color: #3333ff !important;
}

fieldset.elist:hover input[type="radio"]:checked ~ label {
 background-color: #aaaaaa;
}

</style>

</head>
<body>

<form method="get" action="test.php">

<fieldset>
  <legend>Order a T-Shirt</legend>
  <p>Write your name (simple textbox): <input type="text" /></p>
  <p>Choose your size (simple select):
  <select>
    <option value="s">Small</option>
    <option value="m">Medium</option>
    <option value="l">Large</option>
    <option value="xl">Extra Large</option>
  </select></p>
  <div>What address do you want to use? (editable pseudoselect)
  <fieldset class="elist">
    <legend>Address&hellip;</legend>
    <ul>
      <li><input type="radio" value="1" id="address-switch_1" checked /><label for="address-switch_1"><input type="text" value="19 Quaker Ridge Rd. Bethel CT 06801" /></label></li>
      <li><input type="radio" value="2" id="address-switch_2" /><label for="address-switch_2"><input type="text" value="1000 Coney Island Ave. Brooklyn NY 11230" /></label></li>
      <li><input type="radio" value="3" id="address-switch_3" /><label for="address-switch_3"><input type="text" value="2962 Dunedin Cv. Germantown TN 38138" /></label></li>
      <li><input type="radio" value="4" id="address-switch_4" /><label for="address-switch_4"><input type="text" value="915 E 7th St. Apt 6L. Brooklyn NY 11230" /></label></li>
    </ul>
  </fieldset>
  </div>
  <p>Write a comment:<br />
  <textarea></textarea></p>
  <p><input type="reset" value="Reset" /> <input type="submit" value="Send!" /></p>
</fieldset>

</form>

</body>
</html>

Veure aquest exemple en acció

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<fieldset>' in that specification.
Living Standard Definició de l'element fieldset
HTML Living Standard Living Standard Suggerit la representació per defecte dels elements fieldset i legend
HTML5
The definition of '<fieldset>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<fieldset>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut disabled (Yes) (Yes) (Yes)[1] 12 6
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut disabled 4.4 ? ? ? 6.0

[1] No tots els descendents del control de formulari d'un fieldset desactivat es desactiven correctament en IE11; veure IE bug 817488: input[type="file"] not disabled inside disabled fieldset i IE bug 962368: Can still edit input[type="text"] within fieldset[disabled].

Errors

Veure