<html>

L'element HTML <html> (o element arrel HTML) representa l'arrel d'un document HTML. Tots els altres elements han de ser descendents d'aquest element.

Donat que l'element <html> és el primer en un document i que no és un comentari, se li nomena element arrel. Tot i que aquesta etiqueta pot ser implícita, o no necessària, amb HTML, és obligada a ser oberta i tancada en XHTML.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Un element <head>, seguit d'un element <body>.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici es pot ometre si el primer dins de l'element <html> no es un comentari.
L'etiqueta final es pot ometre si l'element <html> no va precedit immediatament per un comentari, i conté un element {HTMLElement("body")}}, o bé no està buit o l'etiqueta d'inici està present.
Elements pares permesos Com l'element arrel d'un document, o on es permeti un fragment de un subdocument en un document compost..
Interfície DOM HTMLHtmlElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

manifest This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Especifica l'adreça URL d'un manifest de recursos que indica els recursos que han de ser emmagatzemats a la memòria cau local. Consulteu Ús de la memòria cau de l'aplicació per obtenir més informació
version This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Especifica la versió de l'HTML Document Type Definition que regeix el document actual. Aquest atribut no és necessari, perquè és redundant amb la informació de la versió a la declaració del tipus del document.
xmlns 
Especifica l'espai de noms XML del document. El valor per defecte és "http://www.w3.org/1999/xhtml". Això és necessari en XHTML, i opcional en HTML.

Exemple

El DOCTYPE utilitzat en l'exemple següent indica que és HTML5.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<html>' in that specification.
Living Standard No ha canviat des de  l'última presentació.
HTML5
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation S'ha afegit suport per a l'atribut manifest (desaprovat més tard).Obsolet l'atribut version
HTML 4.01 Specification
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Desaprovat l'atribut version

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
manifest (Yes) 3.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
manifest (Yes) 1.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure