<multicol>

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Sumari

L'element HTML <multicol> era un element experimental dissenyat per permetre dissenys de diverses columnes. Mai va arribar a tenir un tiratge significatiu i no s'implementa en els navegadors més importants.

No utilitzeu aquest! Per tal d'implementar un disseny de diverses columnes, s'ha de fer ús dels elements HTML regulars, com <div> en conjunció amb la característica CSS Column.

Recordeu que fins Firefox 22, encara que no suportat, un element <multicol> es va associar amb un HTMLSpanElement (en-US). A continuació, va ser fixat i ara es associat amb un HTMLUnknownElement (en-US) d'acord al demanat per l'especificació.