<p>

L'element HTML <p> (o element HTML Paràgraf ) representa un paràgraf de text. Els paràgrafs solen estar representats en els mitjans visuals com a blocs de text que estan separats dels blocs adjacents per un espai en blanc vertical i/o una sagnia de primera línia. El paràgraf ha d'estar tancat al final del text utilitzant el format "<p> text </ p>" per col·locar el text entre el paràgraf. Els paràgrafs són elements de bloc.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria. L'etiqueta final es pot ometre si l'element <p> és seguit immediatament per un <address>, <article>, <aside>, <blockquote>, <div>, <dl>, <fieldset>, <footer>, <form>, <h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US), <header>, <hr>, <menu>, <nav>, <ol>, <pre>, <section>, <table>, <ul> o una altra element <p>, o si no hi ha més contingut en l'element primari i l'element pare no és un element <a>.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLParagraphElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

L'atribut align a <p> és obsolet. No el feu servir.

Exemple

<p>This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.</p>

<p>This is second paragraph of text. This is second paragraph of text.
   This is second paragraph of text. This is second paragraph of text.</p>

Això genera:

Notes

Per canviar els espais entre els paràgrafs, utilitzar la propietat CSS margin. No introduir elements paràgrafs buits o <br> entre ells.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<p>' in that specification.
Living Standard Cap canvi des de l'última presentació W3C HTML5
HTML5
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation l'atribut align està obsolet
HTML 4.01 Specification
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation Definció inicial
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure