<pre>

L'element HTML <pre> (o text preformatat HTML) Representa el text amb format previ. El text dins d'aquest element en general es mostra en una font no proporcional ("espai senzill (monoespace)") tal com es presenta a l'arxiu. Els espais en blanc dins d'aquest element es mostran tal com s'han escrit.

Nota: haureu d'evitar qualsevol contingut '<' caràcters com '& lt;' per assegurar-vos que el codi tancat no s'interpreti com marcat.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLPreElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

cols This API has not been standardized. This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Conté el nombre de caràcters preferit que una línia hauria de tenir. Era un sinònim no estàndard de width. Per aconseguir aquest efecte, utilitzar al seu lloc CSS width.
width This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Conté el nombre de caràcters preferit que una línia hauria de tenir. Encara que tècnicament segueix vigent, aquest atribut no té cap efecte visual; per aconseguir aquest efecte, utilitzar al seu lloc CSS width.
wrap This API has not been standardized.
És una pista que indica com ha de succeir el desbordament. En el navegador modern aquest suggeriment és ignorat i no hi ha resultats dels efectes visuals en l'actualitat; per aconseguir aquest efecte, utilitzar al seu lloc CSS white-space (en-US).

Exemples

<!-- Some example CSS code -->
<pre>
body {
  color:red;
}
</pre>

Resultat

body {
  color:red;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<pre>' in that specification.
Living Standard Cap canvi significatiu des de HTML Living Standard
HTML5
The definition of '<pre>' in that specification.
Recommendation Cap canvi significatiu des de HTML 4.01 Specification
HTML 4.01 Specification
The definition of '<dl>' in that specification.
Recommendation Desaprovat l'atribut cols

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
width (Yes)[1] 1.0 (1.7 or earlier)
29.0 (29.0)[1]
(Yes)[1] (Yes)[1] (Yes)[1]
cols No support 1.0 (1.7 or earlier)
No support 29.0 (29.0)
No support No support No support
wrap ? 1.0 (1.7 or earlier) ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
width ? 1.0 (1.0)29.0 (29.0)[1] ? ? ?
cols No support 1.0 (1.0) No support No support No support
wrap ? 1.0 (1.0) ? ? ?

[1] Especificar l'atribut width no té cap efecte en el disseny.

Veure