<rt>

Sumari

L'Element HTML <rt> abasta la pronunciació dels caràcters presentats en notacions ruby, que s'utilitzen per descriure la pronunciació dels caràcters de l'est asiàtic. Aquest element s'utilitza sempre dins d'un element <ruby>.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta final es pot ometre si l'element <rt> és seguit immediatament per un element <rt> o <rp> o si hi ha més contingut en l'element pare
Elements pares permesos Un element <ruby>.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

<ruby><rt>Kan</rt><rt>ji</rt>
</ruby>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<rt>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<rt>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5.0 38 (38) 5.0 No support 5.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 38.0 (38) (Yes) No support (Yes)

Veure