<s>

Sumari

L'Element HTML ratllat  (<s>) processa el text amb un ratllat, o una línia a través d'ell. Utilitzeu l'element <s> per representar coses que ja no són pertinents o no són exactes. No obstant això, <s> no és adequat per indicar edicions de documents; per això, utilitzar els elements <del> i <ins>, segons el cas.

Categories de categories Phrasing content o Contingut dinàmic.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: Fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element

Exemple

<s>Today's Special: Salmon</s> SOLD OUT<br>
<span style="text-decoration:line-through;">Today's Special: Salmon</span> SOLD OUT

Resultat

Today's Special: Salmon SOLD OUT
Today's Special: Salmon SOLD OUT

Veure

  • L'element <strike>, alter ego de l'element <s> és obsolet i no s'ha d'utilitzar en els llocs web.
  • L'element <del> s'utilitzarà en el seu lloc si les dades s'han eliminat (deleted).
  • La propietat CSS text-decoration (en-US)-line-through es va utilitzar per aconseguir el primer aspecte visual de l'element <s>.