<strike>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'Element HTML ratllat (<strike>) representa el text amb un ratllat o una línia a través d'ell. Aquest element és obsolet en HTML5. Utilitzar el <del> en el seu lloc si l'element està marcant una edició (text eliminat), altrament utilitzar l'element <s>.

Nota d'ùs: Igual que amb tots els elements purament d'estil, <strike> ha estat desaprovat en HTML 4 i XHTML 1, i ha quedat obsolet en HTML5. Si semànticament és apropiat, és a dir, si es representa contingut eliminat, utilitzeu en el seu lloc <del> ; en els altres casos utilitzar l'element <s>.

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els atributs globals, comuns a tots els elements.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement (en-US).

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa el HTMLSpanElement (en-US) interfície per a aquest element.

Exemple

<strike>Today's Special: Salmon</strike> NO LONGER AVAILABLE<br />
<s>Today's Special: Salmon</s> SOLD OUT

Resultat

Today's Special: Salmon NO LONGER AVAILABLE
Today's Special: Salmon SOLD OUT

Veure

  • L'element <s>.
  • L'element <del> és per ser utilitzat en el lloc on s'han eliminat dades.
  • La propietat CSS text-decoration (en-US) es va a utilitzar per aconseguir el primer aspecte visual de l'element <strike>.