<track>

L'element HTML <track> s'utilitza com un fill dels elements de mitjans - <audio> i <video>. Se li permet especificar pistes de text temporitzat (o dades basades en el temps), per exemple per gestionar automàticament els subtítols. Les pistes estan formatades en format WebVTT (arxius .vtt) - Web Video Text Tracks.

El tipus de dades que track afegeix al mitjà s'estableix en l'atribut Kind, que pot prendre els valors de subtitles, captions, descriptions, chapters o metadata. L'element apunta a un arxiu d'origen que conté text temporitzat que l'explorador exposa quan l'usuari sol·licita dades addicionals.

Un element de mitjans no pot tenir més d'un track amb el mateix kind, srclang i label.

Context d'ùs

Categories de contingut Cap
Contingut permès Cap, es un empty element.
Omissió de l'etiqueta Ja que és un element buit, l'etiqueta d'inici ha d'estar present i l'etiqueta final no ha d'estar present.
Elements pares permesos Un element de mitjans, abans de qualsevol contingut dinàmic.
Normativa del document HTML5, secció 4.8.9

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

default
Aquest atribut indica que la pista ha d'estar habilitada llevat que les preferències de l'usuari indiquin que una altra pista és més apropiada. Això només es pot utilitzar en un element track per cada element de mitjans.
kind
Com s'utilitza la pista (track) de text. Si s'omet kind, per defecte és subtitles. Si l'atribut no està present, s'utilitzen els subtitles. Si l'atribut conté un valor no vàlid, s'utilitzarà metadata. (Les versions de Chrome anterios a la 52 tracta un valor no vàlid com subtitles.) Es permeten les següents paraules clau:
 • subtitles
  • Subtitles proporciona traducció dels continguts que no poden ser entesos per l'espectador. Per exemple el diàleg o text que no és l'anglès en un pel·lícula de parla anglès.
  • Els subtítols poden incloure contingut addicional, en general informació de fons addicional. Per exemple el text en el començament de les pel·lícules de Star Wars, o la data, hora i lloc de l'escena.
 • captions
  • Subtítols que proporcionen una transcripció i possiblement una traducció d'àudio.
  • Pot incloure informació no verbal important, com ara pistes de música o efectes de so. Es pot indicar la font de la senyal (per exemple, música, text, caràcter).
  • Adequat per a usuaris sords o quan el so és silenciat.
 • descriptions
  • Descripció textual del contingut del vídeo.
  • Adequat per als usuaris que són cecs o que el vídeo no es pot veure.
 • chapters
  • Títols dels capítols que estan destinats a ser utilitzats quan l'usuari està navegant per el recurs dels mitjans.
 • metadata
  • Pistes utilitzades pels scripts. No visible per a l'usuari.
label
Un títol llegible per l'usuari de la pista de text que és utilitzada pel navegador quan s'enumeren les pistes de text disponibles.
src
Direcció de la pista (arxiu .vtt). Ha de ser un URL vàlid. Aquest atribut s'ha de definir.
srclang
Idioma de les dades de text de la pista. Ha de ser una etiqueta d'idioma BCP 47 vàlida. Si s'estableix l'atribut kind en els subtitles, llavors srclang ha de ser definit.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTrackElement (en-US).

Exemples

<video controls poster="/images/sample.gif">
  <source src="sample.mp4" type="video/mp4">
  <source src="sample.ogv" type="video/ogv">
  <track kind="captions" src="sampleCaptions.vtt" srclang="en">
  <track kind="descriptions" src="sampleDescriptions.vtt" srclang="en">
  <track kind="chapters" src="sampleChapters.vtt" srclang="en">
  <track kind="subtitles" src="sampleSubtitles_de.vtt" srclang="de">
  <track kind="subtitles" src="sampleSubtitles_en.vtt" srclang="en">
  <track kind="subtitles" src="sampleSubtitles_ja.vtt" srclang="ja">
  <track kind="subtitles" src="sampleSubtitles_oz.vtt" srclang="oz">
  <track kind="metadata" src="keyStage1.vtt" srclang="en" label="Key Stage 1">
  <track kind="metadata" src="keyStage2.vtt" srclang="en" label="Key Stage 2">
  <track kind="metadata" src="keyStage3.vtt" srclang="en" label="Key Stage 3">
  <!-- Fallback -->
  ...
</video>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML5
The definition of '<track>' in that specification.
Recommendation Definció incial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 23 24 (24)[2] 10 12.10 6
atribut src ajustable ? 50 (50)[3] ? ? ?
Valor kind no vàlid com metadata No support No support No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 25[1] 24.0 (24)[2] No support No support No support
atribut src ajustable ? 50.0 (50)[3] No support No support No support
Valor kind no vàlid com metadata No support No support No support No support No support

[1]En Chrome per Android, l'element <track> encara no funciona per vídeo a pantalla completa .

[2] L'element <track>, la interfície HTMLTrackElement (en-US), i les API associades es van dur a terme en Firefox 24 darrere de la preferència media.webvtt.enabled, està desactivat per defecte . Per habilitar el suport WebVTT, establir aquesta preferència en true. WebVTT està activat per defecte a partir del Firefox 31 i es pot desactivar establint la preferència a false.

[3] Fins a Firefox 50, l'atribut src  és configurable, però el canvi no aconsegueix manejar-ho adequadament. A partir de Firefox 50, les dades de pista existents s'eliminen correctament, les noves dades de pista es carreguen i es posen en execució, i així successivament.

Veure