<tt>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML de text teletip (<tt>) produeix un element en línia que es mostra amb la font monotip predeterminada del navegador. Aquest element tenia la intenció de donar un estil de text com es mostrar en una pantalla d'amplada fixa, tal com un teletip. Probablement és més comú mostrar el tipus d'amplada fixa utilitzant l'element <code>.

Aquest element és obsolet. Utilitzeu un element més apropiat, com <code> o <span> amb CSS, al seu lloc.

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els atributs globals, comuns a tots els elements.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement (en-US).

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement (en-US) per a aquest element.

Exemple

<p>Enter the following at the telnet command prompt: <code>set localecho</code><br />

The telnet client should display: <tt>Local Echo is on</tt></p>

Resultat

Enter the following at the telnet command prompt: set localecho
The telnet client should display: Local Echo is on

Notes

  • Una regla CSS es pot definir per al selector tt per anul·lar la font per defecte del navegador. Les preferències establertes per l'usuari poden tenir prioritat sobre la CSS especificada.
  • Encara que aquest element no està desaprovat en l'especificació HTML 4.01, evitar el seu ús en favor de les fulles d'estil.

Veure