<u>

Sumari

L'Element HTML Subratllat (<u>) representa el text amb un subratllat, una línia sota la línia de base del seu contingut.

En HTML5, aquest element representa un fragment de text no estructurat, encara que explícitament representat com una anotació no textual, alguna cosa així com etiquetar el text com un nom propi en el text xinès (una marca de nom propi xinès), o etiquetar el text com mal escrit.

Nota d'ùs: Igual que amb tots els elements purament d'estil, <u> ha estat desaprovat en HTML 4 i XHTML 1, però s'ha tornat a introduir en HTML5 amb altres semàntiques. Si voleu subratllar el text d'una manera no-semàntica, s'ha d'utilitzar un element <span>, o un altre element semànticament apropiat, i l'estil, amb la propietat CSS text-decoration (en-US) amb el valor underline.

Context d'Ùs

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut textual, contingut palpable.
Contingut permès Contingut textual.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual.
Interfície DOM HTMLElement (en-US) Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement (en-US) per aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Notes i Consells

Consell: Evitar l'ús de l'element <u> que podria ser confós per un enllaç.

Nota: L'especificació HTML 5 recorda als desenvolupadors que hi ha altres elements més apropiats que <u>.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement (en-US) per aquest element.

Exemple

Els següents exemples són de l'elements que es poden utilitzar en lloc de <u>.

<u>Today's Special</u>: Salmon<br />
<span style="text-decoration:underline;">Today's Special</span>: Salmon
<!-- Here <span> is used as the underlining is purely decorative and it is applied with CSS -->

Today's Special: Salmon

Today's Special: Salmon

<p><u>All</u> of that is explained in <u>Dive into Python</u></p>
<p><em>All</em> of that is explained in <i>Dive into Python</i></p>
<!-- Here the "All" is marked as stressed, using <em>, while "Dive into Python" is marked as a name using <i> --> 

All of that is explained in Dive into Python.

All of that is explained in Dive into Python.

A causa de que l'estil per defecte de <em> i <i> es mostra en cursiva, no obstant això es pot utilitzar CSS per donar estil aquest elements que tinguin un estil de font normal i subratllat.

Veure