class

L'atribut global class és una llista separada per espais de les classes de l'element. Les classes permeten a CSS i Javascript  seleccionar i accedir a elements específics a través dels selectors de classe o funcions com el mètode DOM document.getElementsByClassName.

Encara que l'especificació no posa requisits en el nom de les classes, s'anima als desenvolupadors web a utilitzar noms que descriguin el propòsit semàntic de l'element, en lloc de la presentació de l'element (Per exemple, atribut per descriure un atribut en lloc de cursiva, encara que un element d'aquesta classe pot presentar-se en cursiva). Els noms semàntics segueixen sent lògics encara que la presentació de la pàgina canviï.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'class' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània , HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'class' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'class' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard. Des de HTML 4.01 Specification, class és ara un veritable atribut global.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'class' in that specification.
Recommendation Suportat en tots els elements però <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, i <title>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes)[1] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] class és un veritable atribut global només a partir de Firefox 32.

Veure