itemtype

L'atribut global itemtype especifica l'URL del vocabulari que s'utilitzarà per definir itemprop (propietats dels elements) en l'estructura de dades. itemscope s'utilitza per establir l'ambit d'on en l'estructura de dades del vocabulari establert per itemtype estarà actiu.

Google i altres motors de cerca donen suport al vocabulari schema.org per dades estructurades. Aquest vocabulari defineix un conjunt estàndard de noms de tipus i noms de propietats, per exemple, MusicEvent indica la representació d'un concert amb startDate i propietats d'ubicació per especificar els detalls clau del concert. En aquest cas, seria MusicEvent l'URL utilitzada per itemtype i startDate i la ubicació seria itemprop que MusicEvent defineix.

Note: Més informació sobre els atributs itemtype es poden trobar a http://schema.org/Thing

 • L'atribut itemtype ha de tenir un valor que és un conjunt desordenat de cadenes úniques que distingeixen entre majúscules i minúscules, cadascuna de les quals és un URL vàlid que és un URL absoluta, i tots les quals estan definides per utilitzar el mateix vocabulari. El valor de l'atribut ha de tenir almenys una cadena.
 • Els tipus d'elements han de ser definits en les especificacions aplicables (com schema.org ) i han ser definits per utilitzar el mateix vocabulari.
 • L'atribut itemtype només es pot especificar en elements que tinguin especificat un atribut itemscope.
 • L'atribut itemid només es pot especificar en elements que tinguin definit un atribut itemscope i un atribut itemtype, i només es pot definir en elements amb un atribut itemscope en el que el seu atribut itemtype especifica un vocabulari que no admet identificadors globals per els elements, com es definit en l'especificació del vocabulari.
 • El significat exacte d'un identificador global està determinat mitjançant l'especificació del vocabulari. Correspon a aquestes especificacions definir si es permet que existeixin múltiples elements amb el mateix identificador global (ja sigui en la mateixa pàgina o diferents pàgines), i quines són les regles de processament per a aquest vocabulari pel que fa al maneig del cas de diversos elements amb el mateix ID.

Exemple senzill

HTML

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
 <span itemprop="brand">ACME</span>
 <span itemprop="name">Executive Anvil</span>
</div>

Estructuració de les dades

itemscope itemtype schema.org Product
itemprop name Executive Anvil
itemprop brand [Thing]
itemprop name ACME

Exemple

HTML

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
 <span itemprop="brand">ACME<br></span>
 <span itemprop="name">Executive Anvil<br></span>
 <img itemprop="image" src="https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/05/18/15/suitcase-924605_960_720.png" width="50" height="50" alt="Executive Anvil logo" /><br>

<span itemprop="description">Sleeker than ACME's Classic Anvil, the
  Executive Anvil is perfect for the business traveler
  looking for something to drop from a height.
 <br>
</span>

 Product #: <span itemprop="mpn">925872<br></span>
 <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
  Rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span> stars, based on <span itemprop="reviewCount">89
   </span> reviews<p>
 </span>

<span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  Regular price: $179.99<br>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
  <span itemprop="price">Sale price: $119.99<br></span>
  (Sale ends <time itemprop="priceValidUntil" datetime="2020-11-05">
   5 November!</time>)<br>
  Available from: <span itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
           <span itemprop="name">Executive Objects<br></span>
          </span>
  Condition: <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>Previously owned,
   in excellent condition<br>
  <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>In stock! Order now!
</span>

 </span>

</div>

Resultat

HTML

Estructuració de les dades

itemscope itemtype Product (http://schema.org/Product)
itemprop name Executive Anvil
itemprop image https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/05/18/15/suitcase-924605_960_720.png
itemprop description Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.
itemprop mpn 925872
itemprop brand [Thing]  
itemprop name ACME
itemscope itemprop[itemtype] aggregateRating[AggregateRating]  
itemprop ratingValue 4.4
itemprop reviewCount 89
itemprop offers [Offer] http://schema.org/Offer
itemprop priceCurrency USD
itemprop price 119.99
itemprop priceValidUntil 2020-11-05
itemprop itemCondition http://schema.org/UsedCondition
itemprop availability http://schema.org/InStock
itemscope itemprop[itemtype] seller [Organization] http://schema.org/Organization
itemprop name Executive Objects

Nota: Una eina molt útil per a l'extracció d'estructures de microdata d'HTML és Google's Structured Data Testing Tool. Intenteu-ho en el codi HTML que es mostra a dalt.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
itemtype   WG Nota - Ja no s'està desenvolupant activament

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure