lang

 L'atribut global  lang participa en la definició de la llengua de l'element,la llengua en que els elements no editables estan escrits o la llengua en que els elements editables han de ser escrit. L'etiqueta conté un valor d'entrada únic que correspon a una de les etiquetes del document IETF Tags for Identifying Languages (BCP47). Si el contingut de l'etiqueta és uan cadena buida la llengua s'estableix com desgoneguda ; si el contingut de l'etiqueta no és valid, en referència al BCP47, s'estableix com a invàlida.

Encara que l'atribut lang hagi sigut establert, pot no tenir-se e compte, ja que l'atribut xml:lang té prioritat. Llegiu  l'algoritme per determinar la llengua d'un contingut d'un element per veure com la llengua es determina en tots els casos.

Per la pseudo-classe de CSS :lang, dos noms de llengües invàlides són diferents si els seus noms són diferents.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
HTML Living Standard
The definition of 'lang' in that specification.
Living Standard No hi ha canvis de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'lang' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, no hi ha canvis de HTML5
HTML5
The definition of 'lang' in that specification.
Recommendation Instantània de  HTML Living Standard, comprotament amb xml:lang i determinació de llenguatge algorísmic definit. També és un veritable atribut global.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'lang' in that specification.
Recommendation Supportat en tots elements menys en <applet>, <base>, <basefont>, <br>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <param>, i <script>.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport Bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport Bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també