static

La paraula clau static defineix un mètode estàtic per a una classe.

Sintaxi

static methodName() { ... }

Descripció

Els mètodes estàtics es criden sense realitzar una instantània de la seva classe o instantiating their class nor are they callable when the class is instantiated. Els mètodes estàtics s'utilitzen sovint per crear funcions d'utilitat per una aplicació.

Exemples

L'exemple següent mostra diverses coses. Mostra com un mètode estàtic és implementat en una classe i que una classe amb un membre estàtic pot tenir subclasses. Finalment, mostra com es pot i com no es pot cridar un mètode estàtic.

class Tripple {
  static tripple(n) {
    n = n | 1;
    return n * 3;
  }
}

class BiggerTripple extends Tripple {
  static tripple(n) {
    return super.tripple(n) * super.tripple(n);
  }
}

console.log(Tripple.tripple());
console.log(Tripple.tripple(6));
console.log(BiggerTripple.tripple(3));
var tp = new Tripple();
console.log(tp.tripple()); //Logs 'tp.tripple is not a function'.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 42.0 Disponible només en el canal Nightly  (desde febrer del 2015) ? ? ?
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 42.0 Disponible només en el canal Nightly  (desde febrer del 2015) ? ? ?

Vegeu també