Array.prototype.pop()

El mètode pop() elimina l'últim element d'un array i retorna l'element eliminat.

Sintaxi

arr.pop()

Descripció

El mètode pop elimina l'últim element d'un array i retorna el seu valor.

pop és genèric de forma intencionada; aquest mètode pot ser cridat (en-US) i aplicat (en-US) des de/a objectes que semblin arrays. Els objectes que no continguin la propietat length que reflecteixi l'última propietat d'una sèrie de propietats numèriques consecutives, on el nom de la primera propietat sigui el zero, poden comportar-se de forma imprevista.

Si es crida pop() en un array buit, es retornarà undefined.

Exemples

Esborrar l'últim element d'un array

El codi següent crea un array anomenat myFish que conté quatre elements, després elimina l'últim element.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];

console.log(myFish); // ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon']

var popped = myFish.pop();

console.log(myFish); // ['angel', 'clown', 'mandarin' ]

console.log(popped); // 'sturgeon'

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.pop' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.pop' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també