Date.prototype.getDay()

Resum

El mètode getDay() retorna el dia de la setmana per a la data especificada, en temps local on 0 (zero) representa el Diumenge.

Sintaxi

dateObj.getDay()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El valor retornat per getDay() és un nombre sencer que correspon al dia de la setmana tal i com es mostra a continuació: 0 és Diumenge, 1 és Dilluns, 2 és Dimarts, etcètera.

Exemples

Exemple: Utilitzar getDay()

La segona sentència que trobareu a continuació asigna el valor 1 a la variable diaSetmana, basat en el valor de l'objecte Date nadal95, que està inicialitzat amb la data d 25 de Desembre de 1995, és un Dilluns.

var nadal95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var diaSetmana = nadal95.getDay();

console.log(diaSetmana); // 1

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getDay' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getDay' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també