Date.prototype.getUTCMonth()

El mètode getUTCMonth() retorna el mes de la data especificada d'acord al temps universal, com a valor basat en zero (on zero indica el primer mes de l'any.

Sintaxi

objecteData.getUTCMonth()

Paràmetres

Cap.

Valor retornat

El valor retornat per getUTCMonth() és un nombre sencer entre 0 i 11 corresponent al mes. 0 per al gener, 1 per al febrer, 2 per al març, etcètera.

Exemples

Utilitzar getUTCMonth()

L'exemple següent assigna la part de la data actual corresponent al mes a la variable mes.

var avui = new Date();
var mes = mes.getUTCMonth();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCMonth' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCMonth' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també