Date.prototype.setDate()

El mètode setDate() assigna el dia de l'objecte Date relatiu al principi del mes assignat en aquell moment.

Sintaxi

objecteData.setDate(dia)

Paràmetres

dia
Un nombre sencer que representa el dia del mes.

Valor retornat

El valor retornat per setDate() és el nombre de milisegons que han passat des de l'ú de gener de 1970 00:00:00 UTC de la data resultant (l'objecte Date també canvia).

Descripció

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setDate() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 0 com a dia, la data representarà l'últim dia del mes anterior.

Exemples

Utilitzar setDate()

var elGranDia = new Date(1962, 6, 7); // 1962-07-07
elGranDia.setDate(24);  // 1962-07-24
elGranDia.setDate(32);  // 1962-08-01
elGranDia.setDate(22);  // 1962-08-22

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setDate' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setDate' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també