Date.prototype.setMinutes()

El m猫tode setMinutes() assigna els minuts a una data especificada, d'acord a l'hora local.

Sintaxi

objecteData.setMinutes(minuts[, segons[, milisegons]])

Versions anteriors a JavaScript 1.3

objecteData.setMinutes(minuts)

Par脿metres

minuts
Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els minuts.
segons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els segons.
milisegons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripci贸

Si no s'especifiquen els par脿metres minuts, segons i milisegons s'utilitzen els valors retornats per getSeconds() i getMilliseconds().

Si es passa un par脿metre que est脿 fora del rang esperat, el m猫tode setMinutes() actualitza els altres par脿metres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 100 com a segons, els minuts seran incrementats en 1 (minuts + 1), i s'emprar脿 40 com a segons.

Exemples

Utilitzar setMinutes()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setMinutes(45);

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definici贸 inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setMinutes' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setMinutes' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracter铆stica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu tamb茅