Date.prototype.valueOf()

El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte de tipus Date.

Sintaxi

dateObj.valueOf()

Paràmetres

Cap.

Descripció

El m√®tode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte de tipus Date en forma de nombre, el nombre de milisegons des de la mitjanit de l'√ļ de gener de 1970 UTC.

Aquest mètode és funcionalment equivalent al mètode Date.prototype.getTime().

Aquest mètode és tot sovint emprat internament per JavaScript i no explícitament en codi.

Exemples

Utilitzar valueOf()

var x = new Date(56, 6, 17);
var myVar = x.valueOf();      // assigna -424713600000 a myVar

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també