Function.length

La propietat length especifica el nombre d'arguments que la funció espera.

Property attributes of Function.length
Writable no
Enumerable no
Configurable yes

Descripció

length és una propietat d'un objecte funció, i indica quants arguments la funció espera,  és a dir, el nombre de paràmetres formals. Aquest nombre no inclou el  rest parameter. Per contra, arguments.length és local a la funció i retorna el nombre d'arguments que s'han passat a la funció.

Propietat Data del constructor Function

El constructor Function és per ell mateix un objecte Function. La seva propietat data length pren un valor d'1. Els atributs de la propietat són: Writable: false, Enumerable: false, Configurable: true.

Propietat de l'objecte prototipus Function

La propietat length de l'objecte prototipus Function pren un valor de 0.

Exemples

console.log(Function.length); /* 1 */

console.log((function()        {}).length); /* 0 */
console.log((function(a)       {}).length); /* 1 */
console.log((function(a, b)    {}).length); /* 2 etc. */
console.log((function(...args) {}).length); /* 0, la resta de paràmetres no es conta */

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definció inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function.length' in that specification.
Standard L'atribut configurable d'aquesta propietat és ara  true.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Configurable: true ? 37 (37) ? ? ?
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Configurable: true ? ? 37.0 (37) ? ? ?

Vegeu també