Math.LOG10E

Resum

La propietat Math.LOG10E representa el logaritme en base 10 de e, el valor del qual és aproximadament 0.434:

Math.LOG10E=log10(e)0.434\mathtt{\mi{Math.LOG10E}} = \log_10(e) \approx 0.434

Property attributes of Math.LOG10E
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que LOG10E és una propietat estàtica de l'objecte Math, sempre s'obté el seu valor mitjançant Math.LOG10E en comptes d'accedir a la propietat d'un objecte instanciat de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.LOG10E

La funció següent retorna el logaritme en base 10 de e:

function getLog10e() {
  return Math.LOG10E;
}

getLog10e(); // 0.4342944819032518

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LOG10E' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.LOG10E' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també