String.length

Resum

La propietat length representa la longitud d'una cadena de caràcters.

Sintaxi

str.length

Descripció

Aquesta propietat retorna el nombre d'unitats de codi en un string. UTF-16, el format de string utilitzar a JavaScript, utilitza un únic codi de 16 bits per a representar els caràcters més comuns, però necessita dos unitats de codi per a caràcters menys comuns, així que és possible que el valor retornat per length no encaixi amb el nombre de caràcters reals a la cadena de caràcters.

Per a una cadena buida, length és 0.

La propietat estàtica String.length retorna el valor 1.

Exemples

Exemple: Ús bàsic

var x = 'Mozilla';
var empty = '';

console.log('Mozilla té ' + x.length + ' unitats de codi');
/* "Mozilla té 7 unitats de codi" */

console.log('La string buida té una longitud de ' + empty.length);
/* "La string buida té una longitud de 0" */

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.length' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també